Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Sök i Jordbruksverkets författningssamling

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion, här hittar du även tidigare ändringar av dem.

Totalt 425 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Grundföreskriftsår
Ändringsföreskriftsår
Författningsstatus
Grundföreskriftnr
 1. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 2019:71
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:7
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 2. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 med stöd av 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 a, 3 och 11 §§ förordningen (1977:945…

  • Grundföreskriftnr: 2016:44
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:6
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 3. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00 Telefax: 036-19 05 46 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den…

  • Grundföreskriftnr: 2020:3
  • 2020
  • Aktuell
 4. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:5 Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand; Saknr K 18 Utkom från…

  • Grundföreskriftnr: 2020:5
  • 2020
  • Aktuell
 5. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:4
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 6. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk…

  • Grundföreskriftnr: 2015:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:1
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 7. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 4 §§ förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket…

  • Grundföreskriftnr: 2020:2
  • 2020
  • Aktuell
 8. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… dels att 5, 6, 7, 10, 16 och 22 §§ ska ha följande…

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:83
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 9. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2008:34
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:79
  • 2008
  • 2019
  • Aktuell
 10. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 12 § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2007:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:78
  • 2007
  • 2019
  • Aktuell
 11. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 7 § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2003:5
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:77
  • 2003
  • 2019
  • Aktuell
 12. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 4 a § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2003:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:76
  • 2003
  • 2019
  • Aktuell
 13. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig…

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • 2019
  • Aktuell
 14. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 och 21 §§ förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. och…

  • Grundföreskriftnr: 2009:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:74
  • 2009
  • 2019
  • Aktuell
 15. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., i…

  • Grundföreskriftnr: 2014:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:68
  • 2014
  • 2019
  • Aktuell
 16. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 1… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… dels att det i föreskrifterna ska införas två nya…

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:80
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 17. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (2009:1390) om officiella veterinärer, i…

  • Grundföreskriftnr: 2015:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:72
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 18. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ifråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:81
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 19. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 2005:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:58
  • 2005
  • 2019
  • Aktuell
 20. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10, 11 och 11 c §§ förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.…

  • Grundföreskriftnr: 2014:39
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:70
  • 2014
  • 2019
  • Aktuell
 21. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 3, 6, 9, 10, 11 och 11 c §§ förordningen (2006:817) om…

  • Grundföreskriftnr: 2019:71
  • 2019
  • Aktuell
 22. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens…

  • Grundföreskriftnr: 2019:73
  • 2019
  • Aktuell
 23. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ifråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:67
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 24. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., att…

  • Grundföreskriftnr: 2013:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:66
  • 2013
  • 2019
  • Aktuell
 25. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilaga 17 till…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:65
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 26. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilaga 45 till…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:64
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 27. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ifråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:61
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 28. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 1, 3, 35…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:60
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
  • Grundföreskriftnr: LBS 1976:7
  • Ändringsföreskriftnr: LSFS 1986:18
  • 1976
  • 1986
  • Aktuell
 29. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av levande…

  • Grundföreskriftnr: 1995:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2013:27
  • 1995
  • 2013
  • Aktuell
 30. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.…

  • Grundföreskriftnr: 1998:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2013:28
  • 1998
  • 2013
  • Aktuell
 31. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2004:63 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa…

  • Grundföreskriftnr: 2004:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2004:63
  • 2004
  • 2004
  • Aktuell
 32. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 1, 16, 29…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:57
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 33. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), i fråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:55
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 34. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 2, 9, 20…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:54
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 35. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 17, 20, 48…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:53
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 36. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 20 och 41…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:52
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 37. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap… Påverkan av läkemedel som sänker medvetandegraden…

  • Grundföreskriftnr: 2019:25
  • 2019
  • Aktuell
 38. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilaga 28 till…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:51
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 39. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § utsädesförordningen (2000:1330), att bilaga 1 till…

  • Grundföreskriftnr: 2010:79
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:49
  • 2010
  • 2019
  • Aktuell
 40. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § utsädesförordningen (2000:1330), att bilagorna 1 och 2…

  • Grundföreskriftnr: 2001:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:48
  • 2001
  • 2019
  • Aktuell
 41. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 3, 30, 36…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:50
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 42. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 17, 36, 41…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:47
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 43. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 22, 28 och…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:46
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 44. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 9, 21, 36…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:45
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 45. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2, 8, 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), att 3…

  • Grundföreskriftnr: 1994:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2017:41
  • 1994
  • 2017
  • Aktuell
 46. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och…

  • Grundföreskriftnr: 2017:15
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:42
  • 2017
  • 2019
  • Aktuell
 47. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), i fråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:43
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 48. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2019:10
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:40
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 49. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 1, 2, 11…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:41
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell