Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Svenska sortlistan

I den Svenska sortlistan kan du söka efter växtsorter och växtförädlarrätter.

Förutom att söka i databasen Svenska sortlistan efter växtsorter och växtförädlarrätter kan du i tjänsten också lämna synpunkter på

  • ansökningar om intagning av sorter i sortlistan,
  • ansökningar om att registrera växtförädlarrätter, och
  • sortbenämningar.

Du behöver lämna synpunkterna inom 2 månader efter publiceringsdatum.

Senast uppdaterad: 2020-03-12