Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Daniels teststatistik

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2019 var 217 500 ton, varav 36 900 ton ekologisk mjölk. Jämfört med augusti 2018 minskade den totala invägningen med ungefär 4 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 %.

Det producerades under månaden 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Vidare producerades det vid mejerierna 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 200 ton smör och 5 700 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade 80 ton ekologiska produkter.

I augusti 2019 slaktades det 36 500 nötkreatur och den totala slaktvikten av nöt var 11 900 ton. Det är en minskning med knappt 4 % jämfört med uppgifterna för samma månad förra året.

212 900 grisar slaktades under augusti. Den totala slaktvikten av gris var 21 500 ton, vilket är en minskning med 11 % jämfört med augusti 2018.

Slakten av får och lamm minskade med 19 % i augusti jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 21 600 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 430 ton.

Kvantiteten slaktade fjäderfä i augusti var 14 000 ton. Det är en marginell ökning jämfört med augusti 2018. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kyckling, en kategori där slakten ökade med knappt 2 %.

Siffror för invägningen av ägg i augusti var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (augusti 2019). Figure A. Share of the total slaughter weight (August 2019)

Fördelning av den totala slakten

Slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä uppgick i augusti 2019 till 45 700 ton. 42 % av den totala slaktvikten utgjordes av slakten av gris. Slakten av fjäderfä utgjorde 31 % och slakten av nötkreatur 26 %. En mindre del av slaktvikten, 1 %, utgjordes av slakten av får och lamm.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Under augusti 2019 vägdes det vid mejerierna in totalt 217 500 ton mjölk. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 36 900 ton, av den totala invägningen. Jämfört med augusti 2018 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 4 %. Jämfört med samma period förra året ökade invägningen av ekologisk mjölk med knappt 1 %.

Under månaden producerades det 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk minskade med drygt 1 % i förhållande till siffrorna för augusti 2018, medan produktionen av syrade produkter minskade med 2 % vid samma jämförelse.

Vidare producerades det 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 200 ton smör samt 5 700 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde drygt 1 %, eller 80 ton, av producerad ost.

Jämfört med statistiken för augusti 2018 ökade produktionen av smör med knappt 23 %. Även produktionen av ost ökade, 1 %. Produktionen minskade för grädde och mjölkpulver, 2 respektive 19 %, jämfört med augusti 2018.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton). Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

Diverse bilagor som kan vara bra att ha

Publiceringsdatum: 2019-10-28