Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Möteshandlingar från övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Handlingar från tidigare möten

Här publicerar vi handlingarna från de senaste två mötena. Om du vill läsa protokoll och dokument från tidigare möten kan du kontakta kundtjänst eller registratorn.

Ring kundtjänst:

Mejla registratorn:

Senast uppdaterad: 2019-10-08