Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd för marknadsföring och informations­insatser

Du kan söka stöd för att göra marknadsförings­­kampanjer eller andra åtgärder som leder till att konsumtionen av jordbruksprodukter och vissa livsmedel som är producerade inom EU ökar. Det är framför allt bransch­organisationer och producent­organisationer som kan söka stödet.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för att göra åtgärder som ökar konsumtionen av jordbruksprodukter och vissa livsmedel som är producerade inom EU. Du kan bland annat få stödet för

 • reklamkampanjer i olika medier
 • deltagande i utställningar och mässor
 • PR-kampanjer.

Här är några exempel på produkter:

 • frukt
 • grönsaker
 • rapsolja
 • kött
 • mjölk och mjölkprodukter
 • bröd
 • bakverk
 • chokladprodukter.

Om det handlar om fiskeri- och vattenbruks­produkter måste produkten även innehålla något annat livsmedel som också ger rätt till det här stödet, som till exempel rapsolja eller mjölkprodukter.

Du kan också få stöd för att öka medvetenheten om europeiska skyddade ursprungsbeteckningar, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet. Du kan också få stöd för att informera om och marknadsföra den ekologiska produktionsmetoden enligt EU:s gemensamma regelverk för ekologisk produktion och märkning.

Nya prioriteringar varje år

Det här är ett stöd med pengar från EU. Inför varje nytt år ser EU-kommissionen över behoven och bestämmer vilken typ av åtgärder, produkter och marknader som de prioriterar och hur mycket pengar man kan få för de olika delarna. Det är vanligt att de prioriterar åtgärder som genomförs av flera organisationer från minst två EU-länder och aktiviteter i länder utanför EU.

För 2019 finns det extra pengar att söka för

 • bordsoliver
 • hållbart producerat ris
 • nötkött.

EU-kommissionen handlägger stödet och bestämmer vilka som får stödet. I vissa fall skickar Jordbruksverket ut besluten och betalar ut pengarna och i vissa fall är det EU-kommissionen som gör det.

Så mycket pengar kan du få

Under 2019 finns det totalt 201,1 miljoner euro att söka. 100 miljoner euro kommer att betalas ut till åtgärder som genomförs av en eller flera organisationer som kommer från samma land inom EU. 91,6 miljoner euro kommer att betalas ut till åtgärder som genomförs av organisationer som kommer från två eller flera medlemsstater.

Beroende på vad du söker stöd för så kan du få stöd för mellan 70 och 85 procent av kostnaden för åtgärden.

Villkor för stödet

Det finns många villkor som du måste följa. Här är några exempel:

 • Du ska genomföra det du söker stöd för under minst ett år men inte längre än tre år.
 • Du ska lansera det du söker stöd för under det gemensamma varumärket Enjoy it's from Europe.
 • Huvudregeln är att marknadsföringen ska vara märkeslös för en typ av produkt, till exempel att man ska äta mer smör. Men märket får under vissa villkor vara synligt på informationsmaterial och liknande. Huvudsyftet får inte vara att marknadsföra produktens ursprung.
 • Du får inte ta emot något annat stöd från EU för samma åtgärd.
 • Huvudregeln är att du måste genomföra åtgärden i något mer EU-land än Sverige men det finns vissa undantag.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet under första kvartalet varje år. För år 2019 var sista dag att söka stödet den 16 april.

Du söker stödet via en e-tjänst som finns på CHAFEA:s webbplats. Där finns också information om hur du söker stödet. CHAFEA är EU:s byrå för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor. Om du registrerar dig på CHAFEA:s webbplats kan du få bra information från dem.

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta enheten för livsmedel och export.

Kontakta Chafea

Senast uppdaterad: 2019-10-11