Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Krisstöd 2019

Krisstödet 2019 var ett tillfälligt stöd till lantbrukare för att lindra konsekvenserna av torkan sommaren 2018. Sista dag att söka stödet var den 20 maj 2019.

Stödbelopp för de produktionsgrenar som får krisstöd

I tabellen kan du se de fastställda stödbeloppen för de produktionsgrenar som får ta del av krisstödet 2019.

Beslutade stödbelopp

Produktionsgren

Stödbelopp

Spannmål och frövall

232 kr per hektar

Oljeväxter och proteingrödor

641 kr per hektar

Stärkelsepotatis

405 kr per hektar

Sockerbetor

210 kr per hektar

Nötkreatur

517 kr per djurenhet

Får och get

73 kr per djur

Suggor, betäckta gyltor och galtar

300 kr per stödberättigande djur

Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg, första utbetalning*

70 kr per stödberättigande djur

Fjäderfä (tamhöns och kalkon)

3,90 kr per stödberättigande djur

* Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg kommer få en första utbetalning på 70 kronor per stödberättigande djur. Senare i höst kommer ytterligare stöd betalas ut till denna produktionsgren. Orsaken till att det blir två utbetalningar är att antalet grisar som ger rätt till stöd ännu inte är fastställt eftersom en del ärenden finns kvar att handlägga.

Några av beloppen har höjts och andra sänkts något i jämförelse med den första prognosen. Vår första prognos baserades på preliminära beräkningar av inkomstbortfall samt preliminära uppgifter över antalet stödberättigande djur och arealer. När vi nu har ansökta uppgifter att basera stödbeloppen på så har beloppen ändrats något.

Förteckning över grödor som gav rätt till krisstöd 2019

Grödkoder inom gruppen spannmål och frövall

Gröda

Grödkod

Korn (höst)

1

Korn (vår)

2

Havre

3

Vete (höst)

4

Vete (vår)

5

Rågvete (höst)

7

Råg

8

Blandsäd (stråsädesblandningar)

12

Rågvete (vår)

29

Gräsfrövall (ettårig)

58

Gräsfrövall (flerårig)

59

Klöverfrövall

62

Grödkoder inom gruppen oljeväxter och proteingrödor

Gröda

Grödkod

Raps (höst)

20

Raps (vår)

21

Rybs (höst)

22

Rybs (vår)

23

Ärter (ej konservärter)

30

Konservärter

31

Åkerbönor

32

Bruna bönor

35

Sojabönor, oljeväxt

38

Bönor övriga

43

Grödkoder övriga

Gröda

Grödkod

Stärkelsepotatis

46

Sockerbetor

47

Utbetalning av stödet

Utbetalningen av krisstödet påbörjades den 5 juli 2019.

Minsta belopp vi betalar ut är 1 000 kronor.

Tänk på att du behöver ha rätt kontonummer registrerat hos oss för att vi ska kunna betala ut stödet till dig. Du anmäler enklast ditt kontonummer via Mina sidor. Du kan också anmäla kontonummer via en blankett.

Senast uppdaterad: 2019-10-08