Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Möt våra medarbetare

Tillsammans arbetar vi alla för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och till en levande landsbygd.

Nedan kan du ta del av några av våra medarbetares vardag och vad de arbetar med.

David jobbar som handläggare på djurvälfärdsenheten

– Jag är uppvuxen på en gård med framförallt kor och har även haft häst tidigare. Jag läste till Agronom efter lumpen och sedan doktorerade jag vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Efter det provade jag bland annat på att vara egenföretagare innan jag började på Jordbruksverket. Här på verket har jag mestadels arbetat med frågor som rör häst och i viss mån vilt. Min fritid ägnas numera till stor del åt träning.

– Även om det var en slump att jag sökte jobbet var det bredden på frågorna som lockade. Som handläggare på Jordbruksverket är det viktigt att kunna lyfta blicken och se helheten som vi arbetar med. Det är få frågor som är helt svartvita och för att kunna göra rätt avvägningar är det viktigt att kunna se frågorna ur flera perspektiv.

Jag har haft förmånen att arbeta mycket med lagstiftningar som kräver just det helhetsperspektivet och relativt lite rutinarbete. Det är också ett arbete som medför mycket ansvar. Besluten vi fattar kan ha stor påverkan på den som omfattas av den lagstiftning vi arbetar med.

– Något som utmärker Jordbruksverket är den stora bredden på verksamheten och kontaktnätet både inom verket och med många utanför myndigheten. Detta medför stora möjligheter att arbeta med många olika områden hos samma arbetsgivare. Det innebär också stora möjligheter till utveckling. Det är en arbetsplats som kan vara väldigt stimulerande, med möjligheter att påverka lagstiftning både nationellt och inom EU. Bredden på kompetens och personligheter på verket gör också att det är en stimulerande miljö.

Sara jobbar som handläggare på landsbygdsenheten

Sara kom till Sverige från Armenien. Hon har snabbt lärt sig svenska och efter att först ha praktiserat på Jordbruksverket jobbar hon nu som utredare.

Med sig i portföljen har Sara en filosofie doktorsexamen i agronomi och erfarenhet av forskning inom nya grödor, organisk odling, växtodling och växtskydd.

– Jordbruksverket var det enda stället jag ville jobba på, säger Sara.

Kärleken förde Sara till Sverige och nu är Aneby hemma för henne och hennes man. Efter den obligatoriska undervisningen i svenska och samhällskunskap för nyanlända fick Sara en praktikplats på Jordbruksverket. Det har hon inte ångrat en enda gång.

– Jordbruksverket var det enda ställe jag ville jobba på och nu gör jag det. Det finns så många spännande projekt så man hinner aldrig bli trött på arbetet. Här har jag bra kollegor och goda resurser.

Genom sitt arbete på Jordbruksverkets landsbygdsenhet hoppas Sara att hon är med och bidrar till förändring. Hon anser att både konventionellt och ekologiskt jordbruk ligger på en bra nivå i Sverige, men att det finns alltid utrymme för förbättring.

– Ofta jobbar man bara med ett område, men jag jobbar med bredd och kan vara mer neutral. Som forskare och utredare kan jag basera mina beslut på fakta. Jag jobbar mycket fristående med utvärderingar och analyser. Resultaten kan till exempel bidra till nästa landsbygdsprogram och det känns väldigt bra att vara med och göra skillnad.

Sara tycker att den svenska kulturen till stor del kännetecknas av respekt, det kännetecknar även arbetskulturen.

– Respekt, arbetsvilja och ärlighet är det som jag tycker kännetecknar Jordbruksverket. Jag tycker om samarbete och när man visar arbetsvilja och respekt mot sina kollegor, då funkar allt i slutet.

– Jag ser inte att jag vill byta arbetsgivare, i alla fall inte inom de kommande fem åren. Jag lär mig fortfarande och jag har mycket att ge tillbaka, avslutar Sara.

Hur tar organisationen tillvara på dina idéer?
– Mina chefer har hittills varit redo för nya idéer och förändring. Min närmaste chef är väldigt öppen för förändring. Jag har inte känt mig begränsad.

Vad är det bästa med Jordbruksverket som arbetsplats?
– Det är en bra arbetsgivare. Många förmåner, till exempel flexibel arbetstid, antal semesterdagar, jobba hemifrån. Det finns så många olika befattningar. Man lär sig så mycket och skaffar sig så mycket kompetens. Man kan utvecklas och lära sig nya saker och kan använda sina nya kompetenser i organisationen.

Tim jobbar som utbetalningshandläggare på EU-stödsavdelningen

Kille står vid vatten. 

Tim arbetar som utbetalningshandläggare. Med erfarenhet från bland annat praktik på en alternativ turistbyrå i Palestina och med ett starkt intresse för samhällsviktiga frågor, passar han perfekt på Jordbruksverket. Han är övertygad om att utveckling måste komma underifrån, från gräsrotsnivå – något som gör hans uppdrag som utbetalningshandläggare givet.

Tim är 24 år gammal och har i drygt ett år arbetat på Jordbruksverket. Han studerade i tre år internationellt arbete inriktat mot globala studier, och anställdes därefter som utbetalningshandläggare på EU-stödsavdelningen. När han sökte jobb hade han ingen tydlig bild av vad det faktiskt är Jordbruksverket gör. Men efter att ha sett en jobbannons blev han genast intresserad.

– Jag visste ju varför Jordbruksverket finns till, dock inte så mycket mer … Men jobbannonsen som utbetalningshandläggare på Jordbruksverket lockade mig direkt. I min utbildning ingick mycket humaniora, vilket har stärkt mitt engagemang för samhällsviktiga frågor. Nu arbetar jag med det, vilket känns väldigt bra.

Att arbeta på Jordbruksverket innebär för många att hjälpa och stötta lantbrukare. Tim tycker att det är spännande att få vara en del av olika projekt inom lantbruk, och framför allt att vara med i utvecklingen av landsbygden. När en ansökan är godkänd sätts projekt igång. Efter en tid ska utbetalningar göras och då är det Tim som granskar att allt ser rätt och riktigt ut.

– Jag har absolut ett kundperspektiv. Min uppgift är att se projektet och projektägaren i fråga, och inte bara siffror. Jag bidrar till att föreningar och människor kan genomföra sina projekt. Det känns som att jag gör något viktigt, och det känns väldigt bra.

Jordbruksverkets arbetsmiljö och kultur skapas och präglas varje dag av medarbetarna. Tim blev positivt överraskad av stämningen på arbetsplatsen som han beskriver som familjär. Han berättar att han alltid är glad när han kommer till jobbet, och att han avslutar arbetsdagen med ett leende på läpparna. Idag är Tim en av de som bidrar till att upprätthålla en god och trevlig miljö för såväl gamla som nya medarbetare.

Senast uppdaterad: 2019-11-13