Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Har vi kanske yrket för dig?

Hos oss finns över 100 olika yrken och till många söker vi just dig med naturvetenskaplig utbildning! Här hittar du exempel på vad du kan arbeta med hos oss!

Inriktning mot mark och växt

För dig som inriktar dig mot mark och växt på olika sätt i din utbildning, som exempelvis agronom eller hortonom, har vi många olika yrkesroller där vi söker personer med din bakgrund.

Exempel på yrken

Exempel på områden

 • växtskydd
 • växtnäring
 • vattenhushållning/vattenbruk
 • ekologisk produktion
 • miljö
 • energi och klimat.

Inriktning mot djur

För dig som inriktar dig mot djur på olika sätt i din utbildning, som exemepvis husdjursagronom, etologi och veterinär, har vi många olika yrkesroller där vi söker din bakgrund.

Exempel på yrken

Exempel på områden

 • djurskydd
 • djurhållning
 • smittskydd
 • djurhälsa
 • djurhälsovård.

Inriktning mot ekonomi

För dig som inriktar dig mot ekonomi som exempelvis agronomekonom, miljöekonom eller annan inriktning, har vi många olika yrken där det är viktigt med förståelsen för jordbrukets och fiskets situation och utmaningar.

Exempel på yrken

Exempel på områden

 • miljöanalys
 • jordbruksekonomi
 • jordbruksstatistik
 • landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad: 2019-11-13