Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket
2 september, 14:21

Kravanalytiker och testare

På utvecklings- och digitaliseringsavdelningen jobbar vi teambaserat i systemutvecklingsteam där flera roller tillsammans tar ansvar för sitt resultat. Sebastian och Monica jobbar som testledare och kravanalytiker i ett av teamen där IT‑stöd för hantering av Jordbrukarstöden utvecklas.

Hur kan en vanlig dag se ut?

– En dag är i regel pratig, säger Monica. Det kan vara workshops med verksamheten som ger svar på vilka krav de ställer på IT‑systemet. Sen kommer specificering av kravställning mot själva utvecklingen, och dialog med test och utveckling över vad som är den bästa tekniska lösningen. Att planera kommande sprint, som är en etapp av arbete inom scrummetodiken, är också vanligt.

Sebastian berättar att som testledare i ett systemutvecklings­team på Jordbruksverket är hans huvudansvar bland annat att planera och leda testarbetet men framförallt att driva frågan hur vi ständigt kan effektivisera och förbättra sättet vi arbetar med test och öka kvalitéten på det vi levererar. En av de stora fördelarna med att arbeta med test är att arbetsuppgifterna är väldigt varierande. En vanlig dag bestå i allt från att delta i en krav-workshop för att diskutera testbarhet i ett tidigt kravskede till att leda acceptanstester för slutanvändaren inför en leverans.

Sebastian och Monica jobbar som testledare och kravanalytiker i ett av teamen där IT-stöd för hantering av Jordbrukarstöden utvecklas.

Sebastian och Monica jobbar som testledare och kravanalytiker i ett av teamen där IT-stöd för hantering av Jordbrukarstöden utvecklas.

Hur är det att jobba i ett systemutvecklingsteam på Jordbruksverket?

– Det är kul och lärorikt, den ena dagen är inte den andra lik. Samarbetet är A och O och vi strävar alla mot samma mål, att utveckla verksamhetens kravställda och mest prioriterade systemfunktionalitet så effektivt och korrekt som möjligt, säger Monica.

– Det finns en fantastisk känsla av framåtanda i hur vi arbetar i teamet, säger Sebastian. Vi lägger stor fokus på den agila metoden och att åstadkomma självgående team vilket öppnar upp för kreativitet och ansvarstagande bland teamdeltagarna.

Vi ökar kvaliteten genom att arbeta tillsammans

På Jordbruksverket har vi under ett antal år haft väldigt stora IT-projekt rullande och vi har jobbat mycket med vår metod och vårt arbetssätt. Monica berättar att teamet kontinuerligt kommunicerar och informerar varandra om ändringar under kravställning, utveckling och test. User stories och framtagna körbara specifikationer används som diskussionsunderlag med verksamhet och utveckling vilket har gjort att specialfall och eventuella feltänk kan upptäckas tidigare, redan på ritbordsstadiet.

– Ett tätt samarbete och tydlig kommunikation i teamet minskar risken för misstolkningar i kraven, ger ett ökat engagemang bland teamdeltagarna och gör att alla kan lägga större fokus på att lösa uppgiften med ett gemensamt perspektiv, säger Sebastian.

Vilka utmaningar finns det?

– Att hitta en bra systemlösning ur både användar-, och utvecklarperspektiv.
Att ställa de rätta frågorna som ger en komplett bild över vad det är som ska utvecklas. Att skriva ”lagom” preciserade konstruktionsunderlag, säger Monica.

Sebastian tycker att utmaningarna till exempel kan handla om hur man förenklar framtagning av testdata för att effektivisera systemtester, eller planera hur man så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen kan blanda in kunden i delacceptanstester.

Senast uppdaterad: 2019-10-09