Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Säsongsanställning på någon av våra rådgivnings- och kontrollenheter

Vi söker dig som vill ha ett lärorikt arbete under sommarhalvåret och som har intresse av växtskydd, växtnäring eller kontrollarbete.

Som säsongsanställd placeras du på en av våra enheter, men du får vara beredd på att du kan få arbetsuppgifter på flera av växt- och kontrollavdelningens enheter. Det bidrar till att du får insikt i mångfalden av arbetsuppgifter som finns på växt- och kontrollavdelningen.

Arbetsuppgifter på rådgivningsenheterna

Växtskyddscentralerna

Växtskyddscentralerna finns i olika delar av landet och ingår i rådgivningsenheternas arbete. Arbetet med växtskydd i frilandsgrönsaker sker endast i Alnarp.

Arbetet på växtskyddscentralerna innebär graderingar av skadegörare i fält under säsongen, vilket ingår i vår prognos- och varningsverksamhet. Du får även göra olika provtagningar i fält för resistensundersökningar med mera. På kontor och i laboratorium kommer du att arbeta med sammanställning av graderingsresultat samt svamp- och insektsdiagnostik. I jordbruksgrödorna arbetar vi främst med stråsäd, oljeväxter, åkerböna och potatis.

Vi ser helst att du börjar arbeta i maj, men hör av dig även om du inte kan börja arbeta förrän i juni.

Greppa Näringen

Arbetet inom Greppa Näringen innebär mätningar med kvävesensor i höstvete för att underlätta för lantbrukarna att behovsanpassa kvävegödslingen. Arbetet kan också innebära fältarbete inför Borgeby Fältdagar i juni. Just nu söker vi en säsongsanställd i Alnarp i Skåne.

I denna tjänst behöver du kunna börja arbeta i mitten av april.

Arbetsuppgifter på kontrollenheterna

Kontrollenheterna arbetar både med genomförande och uppföljning av operativa kontroller inom ett stort antal områden, bland annat karantänskadegörare och kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker. Enheterna arbetar också med olika typer av inventeringar.

Import- och exportkontrollenheten

Arbetet på Import- och exportkontrollenheten innefattar genomförande av importkontroller för att förhindra spridningar av växtskadegörare, främst i frukt och grönt. Andra arbetsuppgifter är att utfärda sundhetscertifikat för export och att svara på frågor kring import och export från våra kunder. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och ställer krav på flexibilitet och stresstålighet.

Placeringsort är Helsingborg och vi ser helst att du kan börja i maj.

Växtkontrollenheten

Arbetet på växtkontrollenheten omfattar inventeringar i olika miljöer. Vi gör inventeringarna för att öka möjligheten att tidigt upptäcka nya växtskadegörare. I första hand är det inventering i potatisodling som är aktuellt, men även andra inventeringar såväl som andra uppdrag kan också bli aktuella.

Placeringsort är Helsingborg och vi ser helst att du kan börja i maj och kan stanna till oktober.

Så söker du jobbet

Du anmäler dig genom att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner i listan. Vi vill att du hör av dig via telefon eller mejl senast den 6 mars.

Tjänsterna kan både vara på deltid och heltid.

Du måste ha körkort för bil

Körkort är ett krav, men vi har inga krav på att du ska ha tillgång till egen bil. Vid behov hyr Jordbruksverket bil åt dig. Om du vill använda egen bil i tjänsten måste den uppfylla Jordbruksverkets trafiksäkerhetspolicy, annars får du inte använda den i tjänsten.

Utdrag ur Jordbruksverkets trafiksäkerhetspolicy

Våra fordon har:
  • ett lagenligt skick
  • vikt och konstruktion enligt mellanklassmodell
  • trepunktsbälte och nackstöd på alla platser
  • krockkudde på såväl förarplats som passagerarplats
  • ABS-bromsar
  • säkerhetsgaller, nät eller liknande mellan lastutrymme och passagerarplatser om det är en kombibil.
Arbetsuppgifter på rådgivnings- och kontrollenheterna

Enheter och behov av anställningar

Kontaktpersoner

Växtskyddscentralen i Skara
1 person, cirka 11 maj–8 augusti

Eva Mellqvist 036–15 60 62

Lars Johansson 036–15 81 13

Växtskyddscentralen i Linköping

1 person, gärna 1 maj till slutet av augusti, men flexibelt

Alf Djurberg 036–15 85 13

Lovisa Eriksson 073–387 84 23

Växtskyddscentralen i Uppsala

1 person maj–juli och 1 person juni–augusti

Anders Lindgren 070–662 18 85

Lina Norrlund 036–15 89 40

Växtskyddscentralen i Kalmar

1 person, cirka 1 maj till cirka 31 augusti. Helst anställning under hela perioden, men det kan diskuteras

Linda af Geijersstam 072–973 56 13

linda.afgeijersstam@jordbruksverket.se

Alnarp Frilandsgrönsaker

2 personer, 15 maj–15 augusti

Ida Backström 036–15 84 24

Greppa Näringen, Skåne

1 person, mitten av april till slutet av juni

Emma Hjelm 036–15 84 21

Import- och exportkontrollenheten, Helsingborg

Maria Fermvik 036–15 84 10

Växtkontrollenheten, Helsingborg

Tony Nilsson 036–15 63 17
tony-p.nilsson@jordbruksverket.se

Samtliga kontaktpersoner har e-postadress förnamn.efternamn@jordbruksverket.se om inget annat har angetts.

Vi uppdaterar tabellen efter hand som vi får tag på de personer som vi behöver.

Om du istället är intresserad av sommarjobb med fältbesiktning av utsädesodlingar kan du kontakta utsädesenheten som inför sommaren anställer ett stort antal fältbesiktigare.

Senast uppdaterad: 2020-02-10