Logotyp Jordbruksverket
  • Kända fel i SAM Internet
    • Åtagande för ekologisk djurhållning saknas, varning 256
    • Uppgifter om både beslutat och ansökt åtagande för betesmarker och slåtterängar kan finnas på samma block
    • SAM Internet fungerar dåligt med webbläsaren Internet Explorer 11

SAM Internet

Logga in i e-tjänsten för att söka jordbrukarstöd.

I e-tjänsten SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Du söker stöden under perioden 5 februari – 8 april. Du kan göra ändringar av din ansökan i SAM Internet till och med den 15 juni.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e‑tjänsten på grund av underhållsarbete den 29 januari kl. 17–23.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din SAM-ansökan för ändamålen stödhantering, kontroll, revision, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys samt vid krishantering och bekämpning av djur- eller växtsmittor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vi är också skyldiga att publicera namn, kommun, vilka stöd du har fått samt stödbelopp.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Behöver du uppdatera ditt BankID?

Du kan behöva uppdatera ditt BankID för att det ska fungera med Chrome och andra webbläsare.