Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurskatalogen - kurser och utbildningar

I vår e-tjänst kurskatalogen hittar du information om, och kan anmäla dig till kurser, utbildningar och rådgivning som arrangeras av både Jordbruksverket, andra myndigheter och andra aktörer.

När du går in i e-tjänsten för första gången behöver du skapa ett konto.

Här finns till exempel kurser och utbildningar som är en del av den kompetensutveckling och rådgivning som ingår i landsbygdsprogrammet. Syftet med kompetensutveckling och rådgivning är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med programmen.

Du kan också i den här e-tjänsten anmäla dig till utbildningar för att få tillstånd att bespruta med växtskyddsmedel.

Du som anordnar kompetensutveckling eller rådgivningsinsatser använder den här e-tjänsten för att redovisa utbildningsdagar och deltagare. När du har skapat ett konto i e-tjänsten tar du kontakt med den myndighet som fattade beslut om ditt stöd. De kommer att ge dig rollen som anordnare av kurs eller rådgivning i systemet.

Senast uppdaterad: 2019-10-02