Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten SAM Internet

I e-tjänsten SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Du söker stöden under perioden februari–april. Du kan också göra ändringar av din ansökan i SAM Internet.

Bra att veta

 • SAM Internet fungerar bäst i de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge och Firefox.
 • E-tjänsten är anpassad för dator och fungerar inte på mobiltelefon eller surfplatta.
 • Ska du företräda någon annan? Skaffa fullmakt innan du loggar in.

Sök de här stöden i SAM Internet

I SAM Internet söker du de här jordbrukarstöden:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
 • ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, smågrisproduktion och potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • djurvälfärdsersättningar
  • extra djuromsorg för får
  • extra djuromsorg för suggor
  • utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Den här filmen ger en kortfattad introduktion till SAM Internet.

Du behöver vara registrerad kund

Om du ska söka stöd i SAM Internet för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer. Ta reda på vilken fastighetsbeteckning du har så att länsstyrelsen kan lägga in rätt kartor på ditt kundnummer.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i SAM Internet behöver du en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e-legitimation.

Detta krävs av din dator

För att kunna använda alla funktioner i e-tjänsten SAM Internet måste du logga in och använda e-tjänsten på en dator. SAM Internet är inte anpassad för mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning med pekskärm. Det beror främst på att det inte går att rita skifte så noggrant som krävs på dessa enheter.

Du kan använda SAM Internet på de flesta moderna datorer. För att kunna använda SAM Internet behöver du

 • en PC med operativsystem Windows 7 eller senare version eller en Mac med operativsystem Mac OS X (10.5 eller senare)
 • internetanslutning på minst 2 Mbit
 • en webbläsare – SAM Internet fungerar bäst i de senaste versionerna av Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox
 • ha en skärmupplösning på minst 1024x768
 • Acrobat Reader för att öppna, spara eller skriva ut kartor och vissa rapporter
 • tillåta popup-fönster, som är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker.

Du kan använda SAM Internet trots att du inte uppfyller våra rekommendationer. Det kan dock innebära att vissa av funktionerna inte fungerar så bra som det är tänkt.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM-ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Rund grön knapp med ett frågetecken, hjälpknappen i SAM Internet

Hjälpknappen i SAM Internet

Använd hjälpfunktionen

Det finns en hjälpfunktion inne i SAM Internet som förklarar funktioner i e-tjänsten och hur du gör för att söka de olika stöden. Hjälpfunktionen visas med en grön knapp med ett frågetecken. Klickar du på knappen kommer du direkt till Tips och hjälp där du kan läsa mer ingående om hur du använder olika funktioner. Frågetecknet finns på flera ställen och du får hjälp med just det avsnitt du håller på med.

Komma igång med ansökan

När du har loggat in i SAM Internet kan du starta din ansökan på tre olika sätt:

 • Hämta uppgifter från förra årets ansökan.
 • Starta med en tom ansökan och lägga till block och skiften på kartan.
 • Starta med en tom ansökan och söka sådana stöd som du inte behöver redovisa block och skiften för. Det gäller nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Hämta uppgifter från förra årets ansökan

Om du sökte stöd i SAM Internet förra året kan du återanvända uppgifterna från förra årets ansökan. När du startar SAM Internet första gången inför årets ansökan har du tre valmöjligheter:

 • karta med block, utan skiften och stöduppgifter
 • karta med block och skiften, utan stöduppgifter
 • karta med block, skiften och stöduppgifter.

Om du har valt att hämta vissa uppgifter och sedan ångrar dig och vill hämta andra uppgifter klickar du på knappen Börja om. Men tänk på att om du klickar på den knappen raderas alla uppgifter du lagt in i år eller hämtat till SAM Internet i år.

Om du har block med fastställda markklasser hämtas skiften enligt markklassen, men du får själv fylla i stöduppgifterna i Ange gröda och stöd.

Tänk på att kontrollera vilka uppgifter som hämtas

Av olika anledningar hämtas ibland inte alla uppgifter. Du måste därför kontrollera att dina block och skiften finns med och att uppgifterna under Ange gröda och stöd är ifyllda.

Viktiga steg i din ansökan

Det finns tre flikar i SAM Internet där du ska fylla i uppgifter. Mer utförlig information om vad du ska fylla i under varje flik för att söka stöden finns i hjälpfunktionen.

Karta och skiften

Under fliken Karta och Skiften ska du kontrollera att alla dina block finns med på kartan och i Block- och skifteslistan. Lägg till block och rita skifte på varje block om det saknas. Du ska också ange uppgifter (grödkod) om hur du tänker bruka marken (gröda/markanvändning) och areal på varje skifte som du söker gårdsstöd för. Här söker du också stöd och åtagande för ersättning som gäller för specifika block. Tänk på att du måste söka utbetalning för alla åtaganden varje år för att få ersättning. Här kan du även lämna förslag till länsstyrelsen på ändringar som du tycker bör göras i din blockkarta genom att föreslå en ändring av block.

Åtagande

Under fliken Åtagande kan du se de åtaganden som du redan har. Här ska du som söker åtagande som inte är knutna till ett visst block fylla i uppgifter. Det gäller de här ersättningarna:

 • vallodling
 • minskat kväveläckage
 • fäbodar
 • ekologisk produktion och omställning för ekologisk produktion när det gäller djurhållning
 • extra djuromsorg för suggor
 • extra djuromsorg för får
 • utökad klövhälsovård för mjölkkor.

I de flesta fall behöver du också fylla i uppgifter på andra ställen i SAM Internet för att du ska kunna få ett åtagande. Det hittar du mer information om i hjälpfunktionen.

Övriga uppgifter

Under fliken Övriga uppgifter finns fem underflikar. Här kan du söka stöd till unga jordbrukare eller stödrätter ur den nationella reserven. Du kan lämna uppgifter om kontrollorgan ifall du har ekologisk produktion. Har du djur ska du också ange uppgifter om djurbaserade stöd, till exempel produktionsplatsnummer och antal djur. Om du behöver bifoga en fil till din ansökan kan du göra det här. Du ska också ange kontaktuppgifter till den person som kan svara på frågor om din ansökan. Det behöver du bara göra om det är någon annan än du själv som har gjort ansökan.

Översikt

Under fliken Översikt får du en översikt över informationen som du har fyllt i. Här hittar du också listan över fel och varningar.

Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen

Du behöver inte göra klart hela din ansökan vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst logga ut från SAM Internet och fortsätta senare. I vissa rutor finns en Spara-knapp som du ska klicka på så att det du fyller i sparas. I övriga fall sparas allt som du fyller i automatiskt.

Gå igenom fel och varningar

När du gör din ansökan kan du ha rapporten Mina fel och varningar öppen. Då ser du direkt om du har gjort något fel i ansökan. När du har rättat felet uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Om varningen försvinner har du rättat felet. Du hittar rapporten under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn eller genom att klicka på fliken Översikt.

Varningstexterna i rapporten inleds med ordet fel, varning eller observera.

 • Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du har fyllt i uppgiften rätt.
 • Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något men du bör kontrollera att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller varningar finns det en risk att du går miste om stöd.
 • Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på.

Ta hjälp av rapporterna

Det finns rapporter med sammanställd information om din ansökan som kan vara bra att ha. Du hittar rapporterna under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Under fliken som heter Översikt får du en sammanställning av alla uppgifter som du har fyllt i.

Skicka in ansökan

När du fyllt i dina uppgifter, kontrollerat översikten och åtgärdat eventuella fel, varningar och observera skickar du in din ansökan genom att klicka på knappen Skicka in.

När du har skickat in ansökan får du upp en ruta som talar om att den är registrerad hos länsstyrelsen och du ser status ”inskickad ansökan” uppe i vänstra hörnet. Du kan också se en kvittens på Mina sidor.

Exportera eller importera data från växtodlingsprogram

I SAM Internet kan du både exportera uppgifter från SAM Internet till andra dataprogram och importera uppgifter från de vanligaste växtodlingsprogrammen. Funktionen hittar du när du har loggat in i SAM Internet under knappen Import/Export uppe till höger.

För att importera till SAM Internet behöver du en XML-fil som följer en viss struktur. Du kan göra en export och på så sätt få en XML-fil som följer strukturen. I denna fil kan du sedan göra de ändringar du vill och sedan importera den igen. Detta under förutsättning att du har rensat din ansökan eller att det är ny ansökansperiod.

Viktigt vid import

Om du ska importera uppgifter till SAM Internet via en xml-fil är det viktigt att du först exporterar en fil med din befintliga ansökan och sparar den. Om du ångrar dig, eller om den importerade filen innehåller fel går det snabbt att återställa din ansökan genom att läsa in den sparade filen.

Mer om vilka uppgifter som går att importera hittar du i filbeskrivningen.

Mer om SAM-ansökan

På våra sidor om SAM-ansökan kan du läsa mer om viktiga datum, villkor, utbetalningar och annat som är bra att känna till när du ska söka stöd .

Teknisk support för SAM Internet

Om du behöver teknisk support för SAM Internet kan du kontakta oss via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Du kan också ringa Jordbruksverkets kundtjänst om du har tekniska problem.

I slutet av SAM-ansökansperioden har vi utökade öppettider för frågor om stöden och teknisk support för SAM Internet.

Senast uppdaterad: 2019-10-18